Kom tot MIJ met GEDURFDE zekerheid!!

Rhema Woord
278pikelk – 18 februari 2015
Vrij vertaald
Hebreeën 5

Hebreeën 4:14-16 NBG Jezus als hogepriester. 14 Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden. 15 Want wij hebben geen hogepriester, die niet kan medevoelen met onze zwakheden, maar een, die in alle dingen op gelijke wijze (als wij) is verzocht geweest, doch zonder te zondigen. 16 Laten wij daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te verkrijgen te gelegener tijd.

Mijn dochter, schrijf deze woorden op voor degenen met oren om te horen. Wanneer u werkelijk uw behoefte voor een Verlosser ziet, is dit een tijd van blijdschap. Tot die tijd bent u niet in staat Mijn plan voor u te vervullen. U moet in een constante staat van dankzegging en in een constante staat van behoefte blijven ten einde de dienaar te zijn die Ik wil die u zult zijn. Hoe meer u weet dat u Mij nodig hebt, hoe beter de dienaar u zult worden.

white-dove-on-sidewalk-725x544Omdat wanneer u denkt dat u dingen voor Mij kunt doen, niet door Mij, is dit waar u in de problemen komt. U moet opereren in Mijn Heilige Geest. Dit betekent continu de wederinvoering van uw behoefte voor Mij. Wanneer uw trots in de weg loopt, bent u geen enkel nut voor Mij als Mijn dienaar. Weet dit, echter, dat zelfs als u een nutteloos dienaar bent u nooit bent opgehouden Mijn kind te zijn. Begrijp, Mijn geliefden, hoe meer van Mij en hoe minder van u, hoe beter. Hoe beter uw bekwaamheid om Mij te dienen.

Uw vlees is van geen enkel nut voor Mij. Maar u, gevuld met Mijn Heilige Geest, 100 procent geleid door Mij, is wanneer u in Mijn wil voor u leeft. Dit is wanneer u Mijn vrucht produceert. Dit is wanneer u de volmaakte dienaar bent. Laat Mij de “u” van u verwijderen en laat Mijn Heilige Geest uw Gids zijn. De Gids van elke beweging, Mijn kinderen. De Gids van elk van uw beweging, Mijn kinderen.

Laat Hem uw iedere gedachte gevangen nemen zodat u geen tijd verspilt in de visie van de wereld van hoe de dingen moeten zijn, maar op Mijn visie van hoe de dingen zijn. Besta in Mijn bovennatuurlijke en geestelijke realiteit, niet geremd door de wetten van uw vlees. Wanneer u loopt in Mijn Heilige Geest, loopt u in het bovennatuurlijke. En wanneer u open bent om Mijn wonderen te ontvangen, zullen ze overvloedig zijn. Het enige wat tussen u en Mijn bovennatuurlijke staat is uw twijfel en uw trots.

Voor sommigen komt het ontvangen van Mijn bovennatuurlijke Tegenwoordigheid in hun levens heel gemakkelijk, maar voor anderen is het niet. U moet uzelf en uw wereldse overtuigingen verwijderen van de formule. Hoe de dingen zijn geweest en hoe de dingen zijn, zijn heel reëel aan uw geest, maar tenzij u bereid bent om open te zijn naar Mij en Mijn wil voor uw leven, zult u actief blijven in de worstelingen van uw vlees.

Begin Mijn bovennatuurlijke Tegenwoordigheid in uw levens te geloven en te ontvangen, Mijn geliefden, want in deze laatste dagen zal Mijn bovennatuurlijke overvloedig  worden,  en u  moet gereed zijn  daarin te  lopen.   Onderdruk  uw vleselijke trots en uw kunstmatige overtuigingen en open uw hart en geest aan de kracht van Mijn Heilige Geest in u, Mijn kinderen. Liefs, Yahshua Ha Mashiach >>>>>Come to ME with BOLD assurance!

 YouTube

1 Korintiërs 15:1-4
2 Korintiërs 4:7

Advertisements