VATEN VOOR MIJN MAJESTEIT

Rhema Woord
278pikelk – 10 juni 2015
Vrij vertaald

De geestelijke wapenrusting. Efeziërs 6:10-18 NBG 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden. 14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

photo-1444703686981-a3abbc4d4fe3Mijn dochter, kijk geduldig terwijl Ik de laatste van je schuim, wat de wereld is, van je verwijder, Mijn vat. Jouw hart houdt nog steeds vast aan bepaalde dingen, en deze dingen zal Ik voorzichtig verwijderen van jouw aandacht. Je zult niet per sé dingen verwijderd hebben, maar je zult merken dat je deze dingen waar je zo strak aan vasthoudt, met gemak zult overgeven aan Mij, aan Mijn zorg. Duisternis in je, wat je niet eens beseft dat je bevat, zal uitgeworpen worden nu.

En u, Mijn vaten, zullen gezuiverd en gereed worden om een volledigheid van Mijn Heilige Geest te ontvangen die u nog niet ontving. Volgepakt en overvol. Dit is wat nodig zal zijn voor u om vooruit te gaan, Mijn kinderen. Om deze dingen plaats te doen vinden moet u dicht bij Mij blijven nu, stil en in Mijn Woord. Volledig beschermd door Mijn wapenrusting, want Satan zal alles doen dat hij kan om te verhinderen dat deze laatste voorbereidingen plaatsvinden binnen de leden van Mijn bruid.

Hij is geen partij voor Mijn Heilige Geest, dus zolang u in Mij blijft is hij verslagen. Zoals Ik zei is uw transformatie al aan de gang voor enige tijd nu. Sommigen langer dan anderen, en sommigen niet zo lang. Elk hart en geest is individueel en heeft  verschillende testen,  zuivering en  verzorging nodig  voor vrijlating, verlichting en groei. U bent allemaal verschillend, Mijn bruid, en een ieder van u ontvangt individuele intercollegiale verwerking.

Wij werken aan uw harten en hoofden voor zolang het duurt voor u om te beginnen in te zien dat u de dingen, gevoelens, emoties, valkuilen, opvattingen, valse leringen, dogma’s en de dingen van deze wereld kunt loslaten, en op haar beurt opnieuw wordt gemaakt, bewerkt, doorspekt, gefabriceerd, gezuiverd, gevuld, gereinigd, gepolijst en herladen met de Ruach ha Kodesh, Heilige Geest. Uw bereidheid is de sleutel. Uw medewerking is de sleutel.

Maar deze dingen kunnen niet voltooid of onderhouden worden door uw eigen wil. Mijn Ruach ha Kodesh, Heilige Geest, is de Voltooier en Bewaker van Mijn vaten. Druk op uzelf zetten doet geen goed. Voor het toestaan van deze dingen om te werken in u, en beseffen dat u Hem niet kunt helpen door de eigen wil maar alleen door stilte, en omarmen, en ontvangen, wordt uw transformatie versneld nu, Mijn kinderen. Let op, u zult sensaties en overweldigende vrede en vreugde voelen.

Zuivering is niet altijd gemakkelijk, maar gelukkig zijn pijn en zwakheden tijdelijk. Nogmaals, een ieder van Mijn kinderen is verschillend en vereist verschillende processen om ze aan de volheid van de leegte te brengen. O, Mijn mooie bruid is al voltooid, zij is er alleen niet van bewust. De strijd in de geestelijke wereld woedt, dit kan Ik u verzekeren. Verwacht deze transformaties, Mijn kinderen. Houd alleen vast aan gedachten van Mij, want de kwade pijlen zullen proberen uw wapenrusting te penetreren.

Met twijfel zal de boze proberen u te herinneren aan uw vorige mislukkingen en u te verleiden met de lusten van deze wereld. Val niet voor deze dingen. Ik Ben vlak naast u en in u. En wanneer de kwade gedachten of verleidingen op uw weg komen,  spreek tot Mij.  Spreek Mijn naam uit luid,  en deze dingen zullen geen andere keuze hebben dan te vluchten. Als verwarring ontstaat, vraag Mij, Mijn kinderen, voor antwoorden, want Ik Ben niet de Auteur van verwarring! U nadert de middernacht. U moet niet sluimeren. U moet aandacht besteden en klaar zijn, zodat deze laatste voorbereidingen worden gemaakt in u, Mijn vaten! >>>>>
VESSELS FOR MY MAJESTY

YouTube

Psalm 45:16
2 Timoteüs 1:12

Advertisements