Mijn Kracht Volkomen Gemaakt In Uw Zwakheid

Rhema Woord
278pikelk – 12 juni 2015
Vrij vertaald

2 Korintiërs 12:9 NBG En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome.

buffalo-american-animal PD Jack DykingaMijn dochter, schrijf Mijn woorden op, deel met Mijn bruid nu.  Mijn geliefden,  verzaak niet  Mijn kracht  in u. U laat  de vijand u vertrappen en door vele gebieden in uw levens door eenvoudigweg te gaan liggen en het toe te staan. U lijdt onnodig. U  moet  leren  te  bidden  in  overeenstemming. Bestraf hem in Mijn naam! U bent niet machteloos tegen de vijand, u gelooft eenvoudigweg zijn leugens. Mijn licht dwarsboomt de vijand en als Mijn licht u vult, Mijn vat, dan kan de vijand die ruimte niet delen met Mijn licht.

Mijn licht penetreert alle duisternis. Waar hebt u zich op gefocust, de duisternis in deze wereld of de majesteit van Mijn Koninkrijk? U moet u richten op Mijn Koninkrijk. Mijn autoriteit en Mijn glorie zijn de uwe wanneer u ze ontvangt. Laat Mij dicteren wat voor macht u hebt over de vijand. Vertrouw niet op uw zwakke gedachten, maar word vervuld met Mijn Heilige Geest, Ruach ha Kodesh! Mijn kinderen, begrijp Mij nu, begrijp Wie Ik Ben, uw Schepper!

De Schepper van het universum, uw Vader, die van u houdt en wenst dat u terugkeert naar huis. U bent van Mij, Mijn kinderen, u behoort niet aan de duisternis, dus val er niet in terug. Ik vraag van al Mijn kinderen, bid dat u niet in verzoeking wordt gebracht. Bid dat u bevrijd wordt van kwaad. Dit staat nog steeds, dit is waar en effectief vandaag nog steeds. Ik ben de Ik Ben, uw Schepper en Verlosser. Neem Mijn macht niet weg, beperk Mij niet door toepassing van uw kunstmatige normen. Ik heers over de vijand in de harten van degenen die Mijn heerschappij ontvangen.

Ik word niet door Mijn kinderen geroepen. Sommigen zijn onwetend, sommigen zijn hoogmoedig, en sommigen geloven ten onrechte dat ze moeten blijven lijden op Mijn lijden om te boeten voor zichzelf. Ze ontvangen Mijn verzoeningswerk niet als voltooid. Betekent dit dat alle dingen op uw Aarde volmaakt zal zijn? In geen geval, want uw Aarde is in een gevallen staat. Maar het betekent dat wanneer beproevingen komen u onmiddellijk tot Mij zult komen en Mij toestemming geeft om u er doorheen te brengen.

U zult naar problemen en hartzeer kijken als kansen voor Mij om in uw hart te werken om u verder te verfijnen. Laat de vijand geen terrein winnen in uw leven, hij zoekt wie hij kan verslinden. Verblijf in Mijn licht en sterkte. Verblijf in Mijn Koninkrijk op Aarde nu, want zelfs als het kwaad is losgelaten om u heen, bent u omcirkeld door Mijn licht en liefde. U kunt alleen maar tot zover komen door het negeren van de vijand. Soms moet u zijn aanvallen confronteren in Mijn machtige kracht, de kracht die Ik vrij aan u geef.

Zie zijn aanvallen voor wat ze zijn, want uw overwinning is al behaald. Mijn naam is uw autoriteit en met Mijn naam komt de kracht om demonen uit te drijven, de zieken te genezen en de verlorenen terug naar huis te leiden. Loop niet alsof u machteloos bent, Mijn kinderen. Sta Mijn macht toe door u te schitteren als nooit tevoren. >>>>>MY POWER MADE PERFECT IN YOUR WEAKNESS

YouTube

Psalm 149
Jesaja 41.10
Matteüs 6.7-13
Lucas 10.19; 11.2-4
Romeinen 8.31
1 Johannes 4:4

https://www.debijbel.nl/start – Online Bijbel, registratie is vereist.

Advertisements