JEZUS REGEERT! Volg HEM alleen!

Rhema Woord
278pikelk – 6 mei 2015
Vrij vertaald

Jesaja 60:1-3 NBG 1 Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des HEREN gaat over u op. 2 Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. 3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.

1 Johannes 3:2 NBG Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen; (maar) wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn, wij Hem gelijk zullen wezen; want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is.

Mijn dochter, vertel Mijn kinderen met oren om te horen. Uw tijd om te schijnen nadert snel. U bent niet langer een slaaf van deze wereld. U bent niet een slaaf van de zonde. U bent kinderen van de Allerhoogste, de Ene en enige Schepper van het universum door de eeuwigheid. Begrijp Wie Ik ben. Streef naar dit inzicht. Wanneer u valt onder Mij als Mijn kinderen ontvangt u zoonschap, een meest eervolle onderscheiding. Word Mijn zonen en dochters nu. Voltooi uw transformatie, laat niets u tegenhouden.

Ik verlang om uw Vader te zijn op elke wijze, 100 procent van de tijd. Niets van deze wereld moet uw focus van Mij verwijderen, niets. De vijand is aan het samenspannen op dit moment in de levens van velen van Mijn kinderen. Hij werkt over om hen af te leiden en om hun focus van Mij af te nemen. Laat u niet misleiden  door hem.  Onthoud, Ik  heb de volledige  controle. Plaats  uw levens 100 procent in Mijn handen nu. Strijd niet tegen Mijn wil voor u. Wanneer u probeert vooruit te lopen en besluiten neemt in uw eentje, vertraagt u alleen Mijn proces.

Deze tijden waarin u leeft zijn cruciaal. U bent heel belangrijke delen van Mijn lichaam. Soms zal Ik de handen gebruiken, andere keren de voeten,  en andere keren de ogen, maar spoedig zal Mijn hele lichaam samenwerken als één, als een geheel, onder volledig gezag van de Ruach Ha Kodesh. Mijn kinderen zullen Mijn lichaam omvatten. Mijn kinderen zullen schijnen met Mijn kracht en autoriteit. Zij zullen wat weerstand van de vijand ontmoeten, maar hun vijanden zullen spoedig zien dat zij geen match voor Mijn lichaam zijn.

Mijn bruid, Ik vraag nu, Mijn kinderen, oefen u om naar Mij te luisteren. Om Mij te horen moet uw geest stil zijn. Stil de angsten en onrust die de vijand brengt in uw geest. U moet leren Mijn stem te horen wanneer Ik spreek. Wanneer Ik spreek zult u weten dat Ik het ben. Soldaten in Mijn eindtijd leger zijn reeds de overwinning gegarandeerd, maar zij moeten nog steeds Mijn bevelen kunnen horen. Als u de afleidingen van deze wereld binnenlaat, zult u Mijn stem niet horen. Ik ben niet zomaar een verre Vader, Ik ben in uw hart.

De reden dat sommigen van u Mij niet horen is omdat u te druk bezig bent om te horen in plaats van stil te zijn en te luisteren. U denkt dat u dingen kunt doen om Mijn stem luider te maken. U kunt dat niet. Ik spreek tot elk van Mijn kinderen verschillend, maar Ik strijd nooit om gehoord te worden. Wees stil en ontvang Mijn ingevingen. Ze zijn mogelijk niet altijd in woorden, maar u zult Mijn Tegenwoordigheid kennen. Ik kan alleen een actieve rol nemen in het faciliteren van Mijn wil in uw leven als u voortdurend Mij zoekt, en dit kan Ik niet forceren.

Bid en vraag Mij op de stem van de vijand te wijzen, de dingen die u tegenhouden van  het lopen in  Mijn volmaakte  wil voor u.  Om te komen  onder de  volledige bedekking van Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, moeten Mijn kinderen volledige extractie van zichzelf van deze wereld toestaan. Ze moeten komen tot een volledige openbaring dat Ik de controle heb en dat zij de streken van de duivel en zijn helpers moeten kunnen identificeren. Stelt u zich voor het licht aan de binnenkant van u helder en helder worden als de invloed van de Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh, sterker en sterker wordt in uw leven.

5f468e98Kijk niet naar enig andere richting, maar naar Mij. Houd uw voeten stevig geplant in Mijn Woord. Vier het avondmaal met Mij en bid voortdurend in de Heilige Geest. Voed u dagelijks met Mijn Woord en laat uw elke gedachte, adem en stap van Mij zijn. Vrees nooit. Laat de vrees nooit insluipen en geloof altijd in Mijn kracht om elke vijand te verslaan waar u mee geconfronteerd wordt. >>>>>JESUS REIGNS! Follow HIM alone!

YouTube

Johannes 10:27
1 Korintiërs 12:12
1 Petrus 2:1-2

https://www.debijbel.nl/start – Online Bijbel, registratie vereist.

Advertisements