IK heb alles onder controle!!

Rhema Woord
278pikelk – 29 juni 2015
Vrij vertaald

Openbaring 1:8 Ik ben de alfa en de omega, zegt de Here God, die is en die was en die komt, de Almachtige.

Jesaja 55:8-9 NBG 8 Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des HEREN. 9 Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten.

Mijn dochter, deel Mijn woorden met degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, u ziet de gruwel in uw eens grote natie. Het is niet uw plaats om te oordelen, maar de Mijne. U moet de zonde haten maar de zondaren liefhebben. Spuw geen haat uit en verlaag niet tot het niveau van de vijand. Mijn heerschappij en regering is superieur aan de wetten van uw natie, en deze viering van deze gruwel is een stank aan Mijn neusgaten. Maar alle dingen zijn toegestaan of niet toegestaan door Mij, Mijn kinderen, want Ik heb alles onder controle.

Keuzes zijn gemaakt om uw natie te leiden naar dit punt. Ik weet van tevoren, vanaf het begin, wat zal gebeuren want Ik Ben de Auteur van de geschiedenis van uw natie, heden en toekomst. Niemand anders dan Ik, uw Vader en Schepper, controleert uiteindelijk de bestemming van uw natie. Ontvang de vrede die komt met onze relatie, Mijn kinderen. Laat de zorgen van deze wereld niet van invloed zijn op uw helderheid van onze relatie, en twijfel niet aan Mijn liefde voor u. Geloof niet dat Ik niet de controle heb. Ik heb alles onder controle.

butterfly-butterflies-insectsIk hoor wanneer een dauwdruppel valt op een blad en Ik weet wanneer elke vlinder de vlucht neemt. Beperk Mij niet, Mijn kinderen. Vertraag niet aan het einde van deze wedloop, Mijn geliefden. Word niet ontmoedigd door wat u ziet gebeuren in de wereld rondom u. U bent geen onderdeel van deze wereld, want u bent reeds met Mij in hoge plaatsen. Uiteindelijk zal Mijn Koninkrijk heersen op uw Aarde. Laat Mij u hiervan verzekeren en laat Mij zorgen voor de details.

Houdt uw harten en gedachten gevuld met genade voor zondaren. Houdt uzelf zuiver in Mijn Woord en uit deze wereld. Opereer in liefde in alles wat u doet en houdt uw ogen en harten gefocust op de gezegende hoop van Mijn terugkeer. Sta Mij toe om uw vleselijke begeerten en houdingen snel uit te doven, en u te vullen met Mijn Heilige Geest en gerechtigheid. Raak niet ontmoedigd door de bespotters, want zij waren voorbestemd voor deze tijd op uw Aarde.

Bekeert  u wanneer u  van Mijn licht  af en in de  duisternis stapt,  zelfs voor  een moment. Verlies geen hoop in Mijn behoudenis. Ik jaag voor zelfs maar één verloren schaap. Laat uw hart niet ontmoedigd worden en zoek het licht en niet de duisternis. Bovenal moet vandaag onze relatie de nummer één worden gemaakt in uw leven. Dit zal Mijn bescherming over u toelaten en u vrij houden van angst over wat er gewis komt. Ik vertrouw de gebroken en de zwakke kinderen uit uw Aarde aan Mijn gekozen toe, want door u zullen ze Mij zien schijnen.

Mijn licht zal helder schijnen en helderder worden in de duisternis, want wanneer meer duisternis komt zullen er meer zijn die naar Mijn licht zoeken. Houdt u niet in en laat niet na om Mijn licht te schijnen nu. Bid altijd in de Geest. Vier vaak het avondmaal met Mij en blijf stevig geplant in Mijn Woord. Ontvang Mijn over­vloe­dige genade en wentel niet in schaamte, want dat doet af van wat Ik bereikte in Mijn dood aan het kruis. Ontvang uw volledige redding en de vreugde en vrede en sterkte die daarmee gepaard gaan. Ik hou van u, Mijn kinderen, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Yahshua Ha Mashiach, Jezus Christus van Nazareth. >>>>>I AM in control of all things!!

YouTube

Advertisements