TOT ZIENS!!!!! & Rhema Woord

Rhema Woord
278pikelk – 12 maart 2015
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, ongeacht wat Ik u gevraagd heb om te doen, zelfs als u het niet perfect gedaan hebt, hou Ik nog steeds van u. Mijn gratie is uw levende weg, Mijn kinderen. Als u levens hebt geleefd vol van Mijn gratie, zult u geëerd worden in het eeuwige huis met Mij. Bent u volmaakt? In geen geval, maar u bent geliefd door uw Schepper in uw onvolmaaktheid. Ik hou van u, Mijn kinderen, en Ik baseer deze liefde niet op perfecte uitvoering, of waarom zou er helemaal gratie zijn?

holly-bible-bookWaarom zou Mijn volmaakte offer nodig zijn als gratie niet nodig was? Mijn gratie is overvloedig, Mijn kinderen. Houdt u niet vast aan kunstmatig onderwijs. Ga naar Mijn Woord, want nieuwe openbaring zal uitgestort worden op u wanneer u naar Mij op zoek gaat. Sta Mij toe te groeien in uw harten, Mijn kinderen. Ik beloof, Ik zal niet één schaap laten waar Ik hem vond, en Ik zal u in tijden van beproeving in Mijn armen dragen. U bent Mijn kinderen die Ik schiep om van te houden. Laat het niet belastend zijn om elkaar lief te hebben.

Stop met te oordelen in uw trots, Mijn kinderen. Kom tot Mij zodat Ik in u kan werken om een zuiver hart te creëren. Kom tot Mij met de mentaliteit van een kind en laat uw eigen trots niet een struikelblok zijn. Mijn kinderen, uw Aarde zal binnenkort kronkelen in pijn, want velen zijn blind en zullen lijden onder de gevolgen. Ik wens voor niemand om verloren te gaan maar dat allen aan de waarheid wakker worden. Satan heeft heel hard gewerkt om de waarheid te camoufleren van Mijn creatie, Mijn plan van redding, en Mijn reis door de verlossing.

Hij is slim en hij zal op alle mogelijke manieren stromen, Mijn kinderen. Wanneer Mijn kinderen hun ogen van Mij afnemen en op de dingen van deze Aarde richten, word Ik onzichtbaar voor hen. Ik verlaat hun realiteit, want wat is echt aan hen is wat ze zien, horen en voelen. Ze vertrouwen niet op hun geloof maar op hun eigen  zintuigen om hen  te leiden.   Ze hebben geen  manier om  te zien  en te begrijpen wat gaat komen. Zelfs wanneer Ik boodschappers en profeten stuur om ze te waarschuwen, zijn ze te verwikkeld in deze wereld om de waarheid vlak voor hun ogen te zien.

Word wakker, Mijn teruggevallen en verloren kinderen, want de tijd komt wanneer u Mij zult moeten vertrouwen! Ze zullen proberen u voor de gek te houden door u een Utopie aan te bieden. Ze zullen u in een nieuw manier van denken overhalen als u mentaal niet bereid bent ze te verwerpen. Zoek Mij nu, Mijn kinderen, en Ik zal  niets van u  achterhouden.  Mijn Heilige Geest  verlangt om  uw Gids te  zijn. Terwijl de weg verraderlijker wordt, zult u nooit spijt krijgen Hem te ontvangen als uw Helper. Ik hou van u, Mijn kinderen.

De taken van Mijn dochter zullen nu omgeleid worden. Zij is Mijn trouwe dienares geweest, niet op enige wijze volmaakt maar trouw. Velen van Mijn kinderen zullen nieuwe marsorders ontvangen, want als tijden veranderen zo ook de opdrachten van Mijn kinderen. Luister goed nu voor Mijn stem, Mijn kinderen, want richten op deze wereld brengt u nergens. Ik ben niet gegaan zonder het horen van de gebeden van Mijn kinderen. Mijn hart doet pijn wanneer Ik Mijn kinderen in pijn en Mijn schepping vertrapt zie.

Uw gebeden zullen binnenkort beantwoord worden, Mijn kinderen. Blijf dicht bij Mij nu, Mijn geliefden. Laat uw harten niet moe worden. Deel Mij met de verlorenen en herinner aan de teruggevallenen van Mijn liefde voor hen. Ik hou van u, Mijn kinderen. Liefs, Yahshua Ha Mashiach >>>>>GOODBYE!!!!! & Rhema Word

YouTube

Psalm 91:1
Kolossenzen 3:1-4
Hebreeën 13:14
1 Petrus 2:4-5