INSTRUCTIES AAN MIJN BRUID 2

Rhema Woord
278pikelk – 24 maart 2015
Vrij vertaald

Mijn dochter, Ik deel met jou een boodschap. Jouw vrucht is veel geweest en rijp en ook sappig. Werk goed gedaan, Mijn dochter. Nu is het de tijd om te rusten in Mij en veel broodnodige kracht te verzamelen voor wat voor ons ligt. Mijn profeten en boodschappers zullen moeilijke taken moeten doen, het binnenhalen van de eindtijd oogst. Voor verscheidene weken nu wil Ik de meeste van Mijn dienaren rusten in Mij. Het lezen van Mijn Woord, Mij aanbidden, vasten en bidden en aan kracht van Mij te winnen.

Alle gedachten van de dingen van deze wereld moet vluchtig zijn. Nu is de tijd om van Mij uw vleugels te ontvangen om te vliegen. Een nieuwe mentale weerbaarheid dat van de Heilige Geest zal komen in Mijn gekozen. Als kwaad wordt losgelaten, zo zal een nieuwe zalving worden losgelaten in Mijn gekozen. De sleutels: Geen vrees en geen frustratie, slechts liefde. Want in de kennis van wat u te wachten staat in de Hemelen wanneer uw reis eindigt, zult u kracht vinden om te opereren in Mijn volledige wil voor u.

Mijn dochter, gedurende deze periode blijf in gebed voor de verlorenen en de teruggevallenen, en verwaarloos niet te bidden voor je familieleden en vrienden. Het bereik van de taken die Ik heb voor Mijn bruid zal binnenkort aanzienlijk toenemen, Mijn kind, en u bent allen verzorgd en voorbereid voor de dingen die u zult confronteren. Heb geen vrees, want Ik heb u geplaatst waar Ik u hebben wil in de geest zodat u mentaal bereid zult zijn om vredig en kalm te blijven.

U zult de verlorenen kunnen onderwijzen en de teruggevallenen terugbrengen. De volgende verscheidene dagen van rust zijn absoluut noodzakelijk, Mijn dochter, loop dus niet weg van je taken van het rusten in Mij. Jouw familietaken en het rusten in Mij moet jouw focus zijn, Mijn geliefde, tot Ik jou je volgende opdracht geef. >>>>>INSTRUCTIONS TO MY BRIDE 2

YouTube

Photo credit: Bride & Groom by Bruce Bentley is licensed under CC BY 2.0