INSTRUCTIES AAN MIJN BRUID 1

Rhema Woord
278pikelk – 24 maart 2015
Vrij vertaald

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Ik zal u vragen om deze woorden te delen op een geschikt moment en tijd. Mijn kinderen, word niet ontmoedigd of troosteloos als de dingen niet precies gebeuren op de manier waarop u in gedachten hebt. Veel gesproken woorden delen voor de helft van wat er zal voorkomen, maar er zijn nog ontbrekende stukken in de puzzel. Mijn kinderen, wees geduldig omdat Ik nu alleen maar zo veel kan delen. Oh, hoe Ik graag  Mijn bruid zou opscheppen op dit moment en haar wegdragen naar de plaats die Ik zorgvuldig voor haar heb bereid. Oh,  Mijn geliefden, hoe Ik verlang om u tot Mij te brengen.

Mijn bruid, u zult getuige zijn van een aantal dingen, maar wees niet bang want Mijn bescherming is over elk haar op uw hoofd. Ongeacht wat u om u heen ziet, blijf Mij vertrouwen. Blijf Mij vertrouwen. Wanneer uw harten verontrust zijn, is Mijn hart ontroerd. Het is zo belangrijk, Mijn geliefden, dat u doorgaat marcheren naar voren. Word niet ongeduldig, word niet vermoeid, geef de hoop niet op. Want uw hoop in Mij moet geen grenzen hebben, en uw hoop mag niet worden bepaald door de timing of wat anderen doen of zeggen. Maar de hoop dat ligt in ieders hart mag alleen worden bepaald door Mij en uw relatie met Mij.

Ik kan uw hart vullen met hoop, als u het wilt ontvangen. Mijn kinderen, de dingen die u zult zien zijn niet bedoeld om u bang te maken, Mijn geliefden, maar om gesprekken met de teruggevallenen en de verlorenen te vergemakkelijken. Want u zult bovennatuurlijke kennis gegeven worden. Bovennatuurlijke kennis van gebeurtenissen die om u heen ontvouwen en onmiskenbare bovennatuurlijke vrede. Deze bewijzen zullen de teruggevallenen overhalen en de verlorenen tot Mij winnen, Mijn bruid. U zult velen gerijpt zien voor de oogst wanneer deze tijden plotseling op u komen.

Velen zullen schrikken en zij zullen open zijn voor de waarheid voor de eerste keer in hun leven, of ze zullen terug gebracht worden in de waarheid nadat ze voor een lange tijd weg waren geweest. Twijfel niet aan Mijn vermogen om in de harten van Mijn schepping te komen. Ze zullen zien wat Mijn bruid heeft en dat willen. Mijn bruid zal vrede en begrip uitstralen. Mijn liefde zal stromen door haar heen. Bovennatuurlijk zal Mijn warmte en liefde schijnen en Mijn waarheid in de harten van velen brengen, hen klaarmaken voor de oogst.

Zij zullen worden gebundeld, vastgebonden en gepresenteerd aan de Vader als Mijn grootste offergave. Want wat Mijn Vader Mij gegeven heeft, geef Ik terug aan Hem, verpakt als een geschenk – verpakt als een heilig geschenk. Zijn schepping zal eindelijk worden zoals Hij het schiep. Zijn schepping zal eindelijk verzoend worden met zijn Schepper. Mijn Vader is geduldig, Hij is lankmoedig en wil dat niemand van Zijn schepping verloren gaat. U kunt Zijn liefde voor een ieder van u niet voorstellen, Mijn kinderen.  Nooit eindigend  en diep naar de eeuwige diepten. Oh hoe Wij van u houden, Mijn kinderen.

Voor nu, loop in de waarheid van deze liefde totdat het duidelijk gezien wordt door allen om u heen. Het is een eenvoudige en ongecompliceerde liefde en er is geen geheim dat men nodig heeft om het te bereiken, alleen de ware en eenvoudige evangelie. >>>>>INSTRUCTIONS TO MY BRIDE 1

YouTube