IK BEN GEMEENSCHAPPELIJKE GROND

Rhema Woord
278pikelk – 10 maart 2015
Vrij vertaald
1 Timoteüs 1 en 2

Kolossenzen 3:12-14 NBG 12 Doet dan aan, als door God uitverkoren heiligen en geliefden, innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. 13 Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft; gelijk ook de Here u vergeven heeft, doet ook gij evenzo. 14 En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid.

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen, wat is gratie en genade als het niet Mijn glorie is? Mijn volbrachte werk is alles wat u nodig heeft. Kan er teveel gratie zijn? Verstrek Ik niet genoeg genade? Mijn geliefden, Mijn offer was volmaakt en kan niet aan worden toegevoegd. Wat goed werk kunt u doen om redding te verdienen? Geen. Mijn volbrachte werk, volmaakt op elk manier, heeft redding voor allen gekocht die het willen ontvangen. Mijn kinderen moeten dit geschenk ontvangen en op hun reis naar huis beginnen.

Maakt het ontvangen van redding iemand volmaakt? In geen geval. Heiligheid is bereikt door te opereren in Mijn Heilige Geest, want de werken van uw vlees zijn als vuile vodden aan Mij, en de werken van de Heilige Geest binnenin zijn als edelstenen. Wanneer u uw redding ontvangt, ga door op reis; niet zomaar stoppen! Bestudeer Mij, leer van Mij en leer Mij kennen. Zie Mij aan het werk in uw leven. Zie Mij u veranderen van een kind van deze wereld tot een kind van de Allerhoogste. Alleen Ik kan uw harten veranderen, Mijn kinderen, want werken om uzelf te veranderen is vergeefs. Bid, Mijn kinderen, dat uw hart van vlees besneden en overvol van Mijn Heilige Geest zal worden, en dan voortdurend vernieuwd en bijgevuld met Mijn licht.

Af0sF2OS5S5gatqrKzVP_SilhoutteSta Mij toe de harten van alle mensen te oordelen, want de mens kan niet elkaar oordelen. Alleen Ik houd die plaats van eer, want u kunt niet echt in andermans hart zien. Mijn glorie is alleen te zien door Mijn liefde, Mijn kinderen, en wanneer u Mijn liefde deelt met anderen neemt Mijn glorie exponentieel toe. Uw wereld heeft Mijn licht nu meer dan ooit nodig. Mijn licht verspreidt wanneer u elkaar liefhebt, Mijn kinderen, voorbij uw voorstelling. Bid voor de verlorenen en de teruggevallenen, Mijn kinderen, want er zal genoeg tijd zijn voor het oordeel.  Bid voor degenen  die gegrepen zijn  door angst en  verwarring door  de vijand. Bid voor uw broeders en zusters die vervolgd worden over de wereld. Bid! Bid, want gebed brengt Mij in deze situaties, Mijn geliefden. Uw gebed verspreidt Mijn licht en het is werkelijk effectief.

Word niet ontmoedigd, Mijn kinderen, Met elk probleem dat u onder ogen ziet, wendt u tot Mij. Met elke vraag, kom tot Mij. Leg alle dingen aan Mijn voeten en koester u in Mijn Tegenwoordigheid. Koester u in de Tegenwoordigheid van Mijn vrede en het licht van Mijn glorie. Loop in Mijn liefde en Mijn vrede die alle verstand te boven gaat. De duivel verslindt wie hij kan. Weiger om te lasteren en te vechten onder elkaar. Ik vraag u, Mijn kinderen, om elkaar lief te hebben, want IK BEN de gemeenschappelijke grond waarop u staat. >>>>>I AM COMMON GROUND

YouTube