ALERT!! Woest MOOI!!

Rhema Woord
278pikelk – 4 april 2015
Vrij vertaald
Jesaja 60

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op. De engelen in de Hemel bereiden zich voor op de veranderingen  die binnenkort  komen.   De onschuldigen  zullen  arriveren. Terwijl Mijn bruid is getransformeerd en gezonden om haar plichten te vervullen in de oogst van de teruggevallenen en de verlorenen, vieren Mijn hemelen al, aangezien dit de eerste stap is in de laatste verzoening van Mij met Mijn schepping. Ik ben met velen van u geweest in de verzoening van uw individuele harten aan die van Mij, en Ik ben met Mijn bruid geweest in haar gehele zuiveringsproces. U, Mijn bruid, bent zuiver wit gemaakt, vrij van vlek of smet, volmaakt in Mijn ogen.

Uw ware bekering was voortgebracht door Mijn Ruach Ha Kodesh, Heilige Geest,  en u ziet met  de ogen van  uw geest dat  alleen door  Mijn bloed zijn  uw zonden verzoend. Mijn bruid bestaat uit zondaren die echt begrijpen dat Ik hun enige schadeloosstelling ben. Mijn bruid staat in ontzag van Mijn verzoening voor haar zonden en weet dat zij geen deel hebt in het verzoenen van haar zonden in haar eentje, want deze verzoening kan alleen komen door Mij. Zij weet in haar hart dat Ik het ben. Ik ben de enige weg waardoor zij compleet is gemaakt.

Zij heeft zich ontdaan van haar vleselijke trots en Mijn Heilige Geest toegestaan haar vat te vullen. Zij is gereed om het werk te doen in Mijn eindtijd oogst en wacht geduldig op haar instructies. Zij weet in haar hart dat Ik haar geroepen heb voor een tijd als dit en haar doel is in haar hart gevestigd. Zelfs wanneer zij niet specifieke details weet van hoe Mijn doelstellingen zullen worden bewerkt door haar, Mijn bruid loopt volledigheidshalve in geloof dat Ik haar gereed heb gemaakt, dat Ik haar bereid heb boven en buiten wat Ik haar zal vragen te volbrengen.

Mijn bruid voelt Mijn toenemende Tegenwoordigheid bij haar en realiseert dat de veranderingen beginnen. Zulk een ontzagwekkende en opwindende tijd staat Mijn bruid te wachten, en zij kan niet alles doorgronden wat gaat komen en alles dat Ik heb bereid voor haar. Zij zal opereren in Mijn volledigheid en zal niet langer de doornen in haar vlees confronteren. Zij zal gloeien met Mijn licht en liefde en Ik zal nooit Mijn hand van haar af nemen. Ik zal elke beweging van haar volgen. Wanneer haar plichten zijn gedaan zal zij Mijn roem ontvangen als zij uiteindelijk komt op haar eeuwige rustplaats bij haar hemelse Vader.

Mijn bruid, Mijn bruid, o hoe hou Ik van u, Mijn bruid. Ik verlang u tot Mijzelf te brengen en over u Mijn liefde te gieten. Voel Mijn opwinding, Mijn geliefden. Ik weet dat u Mijn opwinding voelt. Voor nu, blijf gereed, kijk niet naar links of rechts. Doe niets om uw kleed te rimpelen. Wat ook tegen u komt, weet dat het de vijand is die u probeert te grijpen. Bestraf hem en negeer hem, want hij kan niets tegen u bereiken. Blijf in gemeenschap met Mij nu tot de transformatie begint. Kijk niet weg. Twijfel niet aan Mij. Wanneer dingen donker beginnen uit te zien, roep Mij aan.

De dingen kunnen niet precies verlopen hoe u het zou verwachten; dus onthoud, Ik heb de controle, en behoud uw geloof. De vijand zal proberen u aan te vallen door te vertellen dat u niet waardig bent. Onthoud, Mijn bruid, Ik ben uw gerechtigheid en in geen geval kan Mijn gerechtigheid worden ontdaan van u. U bent rechtvaardig in Mij! Binnenkort, Mijn bruid, binnenkort is de klok op middernacht en Mijn eindtijd leger staat in de houding wachtend op hun marsorders. U bent Mijn eindtijd leger, Mijn geliefden! Woest mooi! >>>>>ALERT!! Ferociously BEAUTIFUL!!

YouTube

Exodus 12:21-51
Numeri 28:16-25
Jesaja 45:24
Matteüs 10:7-8
Marcus 16:15-18
Lucas 4:18-19
Romeinen 3:24; 5:11, 17
2 Korintiërs 5:18-19
2 Timoteüs 4:2-5
Openbaring 19:8

https://www.debijbel.nl/start – Online Bijbel, registratie vereist.

Advertisements