SCHIJN MIJ!!

Rhema Woord
278pikelk – 4 maart 2015
Vrij vertaald
Lucas 12

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Deins niet terug, Mijn wachters. Publiceer uw dromen, visioenen en woorden, want deze tijden vragen dat Mijn kinderen horen en Mijn boodschappen ontvangen. Vele spotters zullen tegen Mijn boodschappers komen nu, Mijn kinderen. Dit is geschreven in Mijn Woord. Deins niet in vrees terug voor mensen, maar breng de informatie die Ik u naar toe leid naar voren. Ik hou van u allemaal, Mijn kinderen, en Ik wens dat niemand verloren gaat. Ik wil dat u weet wat te verwachten in deze laatste dagen. Steeds meer van Mijn kinderen ontvangen dromen en visioenen en woorden van Mij. aangezien Ik wil dat al de oren van Mijn kinderen oprichten en hun ogen openen.

Kom uit deze wereld nu, Mijn geliefden! U zult niets van waarde vinden in deze wereld. Besteed heel veel aandacht aan hoe u uw tijd besteedt. Loop weg van de tijdrovers die u aanzuigen. Bid, en Mijn Heilige Geest zal u leiden. Vind uw vreugde en plezier in Mij, Mijn kinderen. Omvat Mij in alles wat u doet. Ik wil de voorste en het centrum zijn in uw levens nu, Mijn geliefden. Laat Mij sturen terwijl u slechts rust in Mij. Rust in de waarheid dat in Mijn Woord gevonden is. Rust in Mijn liefde en bescherming. Laat geen deel van uw leven de uwe blijven, maar geef volledig over nu. Van deze volle overgave zult u nooit spijt krijgen.

Draag Mijn wapenrusting elke dag, want de aanvallen tegen Mijn kinderen nemen toe. Vergeet niet ook uw zegeningen te ontvangen. Verwacht ze en ontvang ze want, Mijn kinderen, om een verschil aan de verlorenen en de teruggevallenen te maken, moeten ze het voordeel zien van Mijn liefhebben en beschermen van en voorzien voor Mijn kinderen in alle opzichten. Terwijl de dingen donker worden op deze Aarde, worden Mijn kinderen helderder. Als u aanvallen tegen u ziet vormen, herinner u Mijn belofte dat geen aanvallen tegen u zullen slagen. Het is zo belangrijk nu, Mijn kinderen, voor u om de houding en de tegenwoordigheid van een strijder aan te nemen. Realiseer uw kracht in Mij. Nieuw leven wordt ingeblazen door Mijn Heilige Geest in u, want als de strijd intensiveert zal uw kracht intensiveren.

Wees niet bang of bezorgd, Mijn geliefden, omdat u vecht van een plaats van overwinning. Verblijf stevig op Mijn overwinning, Mijn kinderen. Geloof de leugens van de vijand niet. Verijdel zijn plannen door er niet in te participeren. Mep hem luid terwijl u hem wegdrijft door Mijn heilige naam te gebruiken. Kennis van Mij is uw kracht, dus stop nooit met te leren Wie Ik ben. Besteed elke dag tijd in Mijn Woord. Het kwaad neemt toe, Mijn kinderen, dus zal Ik dit in evenwicht brengen met Mijn licht. Weet dit en verwacht dit en ontvang dit. Schijn Mijn licht waar u ook gaat, en ziet Mijn bovennatuurlijke gunst op u ongeacht uw situatie. Wat u ook confronteert, kijk niet naar deze Aarde voor antwoorden maar wendt u tot Mij. Leg al uw lasten aan Mijn voeten en Ik zal ze wegdragen.

photo-1434873740857-1bc5653afda8Laat uw hart een baken van Mijn licht en liefde zijn aan anderen, zodat ze zullen zien hoeveel hun hemelse Vader van hen houdt en voor ze zorgt. Ik zal Mijn kinderen doen gedijen in alle dingen in deze laatste dagen, en velen zullen dit zien en erkennen dat de kinderen van de Allerhoogste worden opgeheven in alle opzichten. U zult lopen in volmaakte gezondheid en welzijn, veilig en beschermd. Er zal een duidelijke verschuiving zijn als Ik Mijn kinderen verhef naar nieuwe plaatsen in uw aardse rijk. De engelen vieren wanneer goede dingen gebeuren in de levens van Mijn kinderen, want wanneer Mijn kinderen bloeien in het leven, delen zij hun blijdschap en liefde met anderen, en zien anderen op hun beurt Mij en herkennen Mij als het wonder. Ontvang Mij nu, Mijn kinderen, in elk gebied van uw levens. Velen zullen naar Mij terugkeren nu, en velen zullen zich tot Mij wenden nu, vanwege Mijn stralend licht verschijnend binnen elk van Mijn kinderen. Schijn Mij! >>>>>SHINE ME!!

YouTube

Deuteronomium 20:1-4
Psalm 16:9; 20:8-9; 55:23; 60:13-14
Spreuken 21:31
Jesaja 40:31; 41:10; 60:1-22
Nehemia 8:10
Joël 2:28
Matteüs 5:14-16; 6:6, 33; 11:28-30
Lucas 8:16; 10:27
Handelingen 13:47
2 Korintiërs 4:6
1 Petrus 2:9
2 Petrus 3:3, 9
Johannes 8:12; 15:17
1 Johannes 4:4
Judas 1:18
Filippenzen 2:15-16
Efeziërs 5:8; 6:10-18
2 Timoteüs 1:7
Openbaring 18:4; 19:1-2

https://www.debijbel.nl/start – Gratis online Bijbel. Registratie vereist.

Advertisements