RUST!!!!

Rhema Woord
278pikelk – 2 maart 2015
Vrij vertaald
Hebreeën 4

Mijn dochter, schrijf deze woorden op voor degenen met oren om te horen. Enter Mijn rust, hier, nu op dit moment, Mijn geliefden. U hoeft zich niet in te spannen om Mijn rust binnen te gaan, geen inspanning nodig. Veel mensen leren dat men zich moet inspannen om Mijn rust binnen te gaan. Dit is niet waar, Mijn kinderen, want in uw inspanning zal de zonde u inhalen. Om een leven te leiden in Mijn wil moet u reeds rusten in Mij. Inspanning brengt u nergens. Het is zoals het betalen van een schuld dat al betaald is. Het is als een beker vullen dat al gevuld is.

white-sheep-restingSpan u niet in, Mijn kinderen! Rust in Mijn volbrachte werk! Want wanneer u rust, dat is de tijd dat Ik u feitelijk aan het werk kan zetten voor Mijn Koninkrijk, maar niet eerder. Wiens regels probeert u te volgen? Van mensen? Volg geen kunstmatige regels en doctrines, maar rust in de wil van Mijn Heilige Geest. Ik Ben de Ik Ben, uw Schepper en uw Vader. Ik Ben perfectie en verwacht niets minder dan uw pure heiligheid.

Ziet u niet, Mijn kinderen, tenzij u gezeten bent met Mij in de hemelse gewesten, tenzij u gevuld bent met Mijn Heilige Geest, woont u nog steeds in dit aardse rijk. U  moet rusten  in Mij en  Mijn Heilige  Geest ontvangen,  en geduldig  toekijken terwijl Ik werk in en door om u te veranderen naar een nieuwe creatie. Uw rusten in Mij vergemakkelijkt deze verandering, Mijn kinderen. Niet u, niet het volgen van kunstmatige doctrine en regels.

Het  is de verbinding,  een eenwording  van onze harten.  Het is uw oude  mens afleggen en uw nieuwe mens aandoen. Dit gebeurt niet allemaal onmiddellijk maar moet keer op keer en elke dag worden gedaan. Sterf aan uw vlees elke dag, Mijn kinderen. Sterf aan uw vlees elke dag weer. U moet dit doen om Mijn rust in te gaan. Zolang u op Aarde loopt in een fysieke lichaam zult u nooit volmaaktheid zien, maar sta Mij toe u er dichter naar toe te brengen door te rusten in Mij, en Mijn Heilige Geest te ontvangen totdat Hij overloopt vanuit u.

Niet meer streven om Mijn genade te ontvangen. Niet meer schuldgevoel en schaamte. Als u struikelt, te focussen op uw zonde laat u leeg. Heroriënteren op Mijn volbrachte werk vult u. Stop te vertrouwen op uzelf en vertrouw op Mijn Heilige Geest om u te leiden. Mijn Heilige Geest reinigt uw bruiloftskleding. U kunt ze niet reinigen in uw eentje. Laat Mijn Heilige Geest uw vleselijke trots verstikken.

Realiseer dat u voorbij geliefd bent, voorbij gered, en eeuwig van Mij, met niets wat u gedaan hebt maar alles wat Ik gedaan heb voor u. Ontvang Mijn geschenk van redding. Ontvang Mijn geschenk van eeuwige liefde. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua, Jezus, Yah >>>>>REST!!!!

YouTube

Openbaring 3:11
Johannes 10:10
Efeziërs 2:6-8

Advertisements