Wat Gaat Er Komen?

Rhema Woord
278pikelk – 9 september 2015
Ontvangen 9 juni 2015
Vrij vertaald
Psalm 91

Lucas 21:36 NBG Waakt te allen tijde, biddende, dat gij in staat moogt wezen te ontkomen aan alles wat geschieden zal, en gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des mensen.

Mijn dochter, jouw taak aan Mijn kerk komt eerst. Leg de zorgen van deze wereld neer en hoor Mijn boodschap. Wees stil en weet dat Ik het ben, de Heilige Geest van de Almachtige en jouw glorieuze Verlosser. Wees stil nu, al Mijn kinderen, want als u niet stil bent zult u de dingen missen die Ik u toon. Velen van u zoeken en zoeken, maar u vindt de antwoorden nooit. Dit is uw futiele eigenzinnigheid en inspanning. Sta Mij toe het u te tonen. U zult weten wanneer Ik het ben die spreekt. Val  niet door  de misleidingen  te geloven die  voor u  geplaatst  worden door  de vijand.

Vraag voor en ontvang de constante inwoning van Mijn Heilige Geest zodat u  niet overgehaald wordt.  Ik toon  aan velen  van Mijn  kinderen, en  zal doorgaan  te tonen, verborgen schatten in Mijn Woord en de paden om de krantenkoppen van vandaag te verbinden aan oude profetieën in Mijn Woord. Ik zend ook dromen en visioenen en boodschappen aan Mijn kinderen zodat ze die kunnen delen met hun broeders en zusters terwijl ze rondom hen beginnen te ontvouwen. Vrees niet deze dingen te horen. Ga niet uit de weg geïnformeerd te worden op de gebeurtenissen die zeker komen.

Sommige dingen zal Ik u tonen om uw geesten voor te bereiden, en anderen zal Ik verborgen houden. Velen moeten de nabijheid van Mijn redding van Mijn onschuldigen beginnen te onderkennen. Het is moeilijk voor sommigen om de tekenen te zien. Ze houden hun koppen begraven in het zand. Ze betwijfelen Mijn liefde en bescherming en staan vrees toe, die op zijn beurt hun vermijding veroorzaakt. Ze falen om de tijd te onderkennen waarin u bent. Vrees is niet van Mij, Mijn kinderen.  Er komt  een tijd  wanneer  elk oog zal zien  en velen misleid  zullen worden door de listen van de vijand. Een grote misleiding zal komen op uw Aarde, en velen zullen voor deze leugen vallen.

Voor vele jaren is de mensheid geconditioneerd omringend deze misleiding en zal ze de regeringen en de mediahype geloven. Deze bedriegers zullen als redders aangezien worden van uw gevallen planeet. Wanneer ze op het toneel arriveren zal het tijdens de chaos zijn, en ze zullen verwelkomd worden met open armen. Ten eerste zal uw economie vallen. Er zal geen manier zijn om aan uw bankrekeningen te komen. Uw geld zal waardeloos worden. Wanneer ze het contant geld systeem verwijderen, zullen ze het merkteken onder mandaat stellen en dat zal de enige manier zijn dat mensen medicijnen, voedsel en benodigdheden kunnen ontvangen.

Euro banknotes in different denominationsEr zal geen handel en bedrijfsleven meer zijn zoals in het verleden. Alles zal komen onder de controle van een nieuw multinationale leiders coalitie met één primaire leider die een nieuw begin belooft met een beter vooruitzicht op de toekomst. Een belofte van vrede en wereldwijde gemeenschap die een nieuw tijdperk inluidt van liefde en aanvaarding. Beloften van geen oordeel meer, alle mensen zullen met respect behandeld worden, en alles ontvangen om aan hun behoeften te voldoen. Elk persoon zal hetzelfde geld-bedrag ontvangen. De chip zal reguleren wat elk individu kan spenderen.

Er zal de oprichting van een één-wereld valuta zijn, en dit te doen zal ervoor zorgen dat niemand kan vooruit komen of sparen maar zal 100 procent afhankelijk zijn van hun regering om aan al hun behoeften te voldoen. Zodra de instorting van de wereldwijde economie begint, verwacht de aankomst van de “andere wereld­lieden” op het toneel. Ze zullen de één-wereld valuta en regering helpen te faciliteren, handelend als behulpzame opzichters; faciliterend alleen het Humanisme agenda. Laat u niet misleiden door de elites in uw naties. Laat u niet misleiden door de regeringen van deze wereld. Als u niet voorbereid bent op wat komt zult u zeker dit merkteken ontvangen en zult u het uur van beproeving niet weerstaan.

Uw Aarde is onder belegering op dit moment. Ziet, als meer en meer aardbevingen en vulkanen plaatsvinden. Het weer over de wereld blijft verder uit de hand lopen met vele verloren levens. Deze patronen zullen verslechteren en zullen doorgaan met een rijzende dodental en massavernietiging over de aardbol. De  elites zijn  hierop  voorbereid.  Ze zijn gereed,  en ze werken  reeds met  de “andere wereldlieden” om wereld chaos te orkestreren. Mensen zullen naar vrede en veiligheid verlangen. Ze zullen naar veiligheid verlangen en ze zullen worden geprogrammeerd op een globaal niveau te denken, in tegenstelling tot een individuele.

De volgorde van de gebeurtenissen zal Ik niet delen, maar Ik zal met u sommige van wat er gaat komen delen. Nogmaals, de economie zal instorten en er zal een tekort aan voedsel en water zijn. Amerika zal overvallen worden door sterke troepen van andere naties, en de huidige elite en regering zullen daarvan op de hoogte zijn en toestaan dat deze dingen gebeuren, want uw leider zal aan de macht komen wanneer de “anderen” instappen en hem verkiezen, want voor hen is hij enkel een marionet. Alle regeringen van de wereld zullen onder deze nieuwe één-wereld economische systeem vallen, en er zal niet langer onafhankelijke naties zijn maar een multinationale coalitie met een nieuwe wereldorde onder de valse voorwendselen van vrede en veiligheid. >>>>>What’s Coming?

YouTube