Op zoek naar die MAAN!

Rhema Woord
278pikelk – 14 september 2015
Vrij vertaald

Hooglied 2:8-9 NBG 8 Hoor – mijn geliefde! Zie, daar komt hij, springend over de bergen, huppelend over de heuvelen. 9 Mijn geliefde is als een gazel of het jong van een hert. Zie, hij staat achter onze muur, kijkend door de vensters, spiedend door de traliën.

moon-scenics-over-monument-mountainMijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Ik zie de opgewondenheid van Mijn kinderen die bewust zijn van de tijd waarin we zijn. Verwacht om Mij luid en duidelijk te horen, Mijn geliefden. Wees stil en luister, en Ik zal u wijsheid en kennis geven. Ik verzeker u dat terwijl het kwaad is uitgestort op uw Aarde, Mijn Heilige Geest zal verhogen en zal er een grote toename van de zalving van Mijn heiligen zijn.

Mijn Heilige Geest zal op velen komen nu, en zij zullen voor de eerste keer volledig ontwaakt zijn in hun geesten aan Mijn liefde en bovennatuurlijke bescherming. Ik kan de jubelstemming niet uitleggen dat plaatsvindt in de Hemelen terwijl Mijn engelen zich gretig hebben voorbereid voor de aankomst van hun aardse familie. Er zullen verscheidene oogsten zijn, Mijn kinderen, en sommige van  Mijn strijders  zullen veranderd  worden zodat  zij in staat zijn  de taken  te ondernemen die Ik hen voorleg in het oogsten van de winter tarwe.

De regeringen van uw wereld zullen proberen de Harpazo van de onschuldigen weg te redeneren. Val niet voor hun misleiding, aangezien zij zullen komen met vele buitensporige verklaringen. Vertrouw uw nieuws media niet, want ze zijn aan de  kant van  de vijand.   Dit is niet  een tijd om  iets anders te  doen dan  op Mij te focussen. Wanneer u Mij van uw zicht verwijdert zult u openingen creëren voor de vijand, en er is veel meer kwaad op uw Aarde nu. U moet uw lampen vol houden. Blijf in gebed. Blijf in Mijn Woord.

Sta de frustraties van deze wereld niet toe om u af te houden van tijd door te brengen met Mij. Bid voortdurend in de Heilige Geest. Sta uzelf toe gezuiverd te worden van enige herhalende zonde, en laat Mij Mijn aangezicht op u schijnen. Als u uzelf in schuldgevoel en schaamte houdt, woont u in de duisternis en Mijn licht kan  een  hart niet  penetreren die  het  niet zal  ontvangen.   Onderken uw behoefte voor Mijn licht. Onderken uw behoefte om elke laatste druppel van de zonde gezuiverd te hebben van uw wezen.

Ziet dat u uzelf niet kunt reinigen en dat u Mij nodig hebt om de reiniging te doen. Ik alleen kan u heilig maken. U kunt uzelf niet heilig maken. Ik overspoel Mijn kinderen nu. Vraag voor Mij om u te omringen als een mantel van liefde, vreugde, vrede, en bescherming. U zult uw wereld in toenemende mate donker zien worden, en meer en meer mensen zullen door de leugens van de vijand genomen worden. U zult dingen zien die aan u ondenkbaar zijn en nergens op slaan. Het zal de val van de mensheid zijn, ontvouwend voor uw eigen ogen.

U  zult sommige  dingen zien  zoals u gezien  hebt voor enige  tijd nu.  Het is  heel belangrijk dat u nu altijd gevuld blijft met Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kadesh, want  Hij is uw enige  ware toevlucht.  Word nooit  bang, en als u  zelfs voor  een moment angst voelt, roep Mijn naam aan. >>>>>Looking for that MOON!

YouTube

Advertisements