Verzoen u met uw SCHEPPER!

Rhema Woord
278pikelk – 28 augustus 2015
Vrij vertaald

2 Korintiers 5:17-21 NBG 17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. 18 En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, 19 welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. 20 Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande; in naam van Christus vragen wij u: laat u met God verzoenen. 21 Hem, die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in Hem.

grand-canyon-hikers PD John SullivanMijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Onthoud, Mijn kinderen, dat ongeacht wat u ziet plaatsvinden in uw Aarde nu en in de toekomst, Ik ben met u. Het is waar, velen zullen sterven in de komende catastrofale gebeurtenissen over de wereld, maar onthoud dit: Ik weet van tevoren alle dingen met betrekking tot elk hart van de mens. Vele mensen  die al gedood  zijn kennen  Mij reeds,  en in de  dood zullen  zij hun verlossing ontvangen. Zij zullen de eeuwigheid doorbrengen met hun Schepper, en te sterven is gewin voor hen.

Er is niets wat u kunt lijden op deze Aarde dat zal uitmaken wanneer u in Mijn Tegenwoordigheid komt in Mijn Hemelse Rijk. De problemen die worden geconfronteerd door Mijn schepping en de mensheid zullen zonder betekenis en vergeten worden. Als u Mij kent, te sterven is gewin. Het is ook waar dat ik nog steeds veel kinderen heb die nu nog een beroep op Mij moeten doen. Ik vraag u, die kennis van Mijn liefde en Mijn genade hebben, die alstublieft aan iedereen die u kunt uit te strekken. Plant de zaden en Ik zal ervoor zorgen dat ze uiteindelijk wortel schieten. Veel mensen zijn trots en zijn verblind daardoor omdat Ik niet vlak voor hun gezichten sta. Ze willen niet in hun Schepper geloven. Mijn schepping is niet genoeg voor hen.

Hoewel ze wonderen  van Mijn schepping  rondom hen zien,  heeft de vijand oog­kleppen geplaatst zodat ze de schepping niet zien als van Mij. Ze zien het door hun eigen trots en niet voor haar majesteit en mysterie. Ik schiep alles wat u omringt. De vijand heeft vele dingen beschadigd, maar er is nog majesteit over in uw Aarde. Deze majesteit is ongeschonden gebleven om de gedachten van de hoogmoedige over te halen en degenen die slapen te doen ontwaken. Om de waarheid aan de dwaze en de egocentrische te brengen, mensen die nog van Mijn bestaan moeten begrijpen. En wanneer handelingen van de natuur gebruikt moeten worden om de massa over te halen, zullen mensen sterven en zullen mensen lijden als ze blind zijn geweest aan Mijn Tegenwoordigheid tot nu toe.

Hun ogen zullen geopend worden, en ze zullen hun behoefte voor een Verlosser erkennen. Ze zullen Mijn majesteit in Mijn schepping erkennen, en hun trots zal genoeg onderdrukt worden voor Mijn Heilige Geest om aan te slaan in hun harten. Treur niet om de verlorenen, maar til hen op in gebed. Leg hun zielen aan Mijn voeten. Plant zaden en wacht op Mij om ze te verzorgen. Dring Mij op niemand aan, want door Mij op te dringen zult u mensen verder van Mijn waarheid duwen. Deel Mij en Mijn plan van verlossing in liefde. Dring Mij niet op aan de verlorenen met waarschuwingen van de hel en verdoemenis. Vrees zal tenslotte vele harten winnen.

Ja, dit is waar, maar Mijn kinderen moeten Mij delen in liefde. Gebruik Mijn majesteit als uw achtergrond. Verkoop Mijn bestaan en het plan van verlossing aan de verlorenen in een pakket van liefde en blijdschap, niet vrees of veroordeling. De harten van velen van Mijn kinderen die verloren zijn in de wereld op dit moment zullen verzacht worden met Mijn liefde en plan van verlossing, want Ik stierf niet voor niets aan het kruis. Ik stierf omdat Ik Mijn schepping zo liefheb dat Ik het een weg maakte van verzoening met Mijn schepping aan Mijzelf.

Begrijp, Ik hou van Mijn schepping en wil niets liever dan Mijn schepping verlost te hebben uit de strik waarin het is en teruggegeven wordt aan de rechtmatige Eigenaar. Mijn dood aan het kruis is de nodige bloedoffer dat aan Mijn schepping laat zien hoeveel Ik van u hou. Als u dit offer niet hebt onderzocht, doe zo nu. Onderzoek dit plan en u komt te zien dat het de enige manier is dat enig zin maakt. Onderzoek Mijn majesteit in uw Aarde om uw Schepper te zien. Onderzoek uw hart opdat u uw behoefte om thuis te komen kunt zien, en onderzoek Mijn dood aan het kruis als uw pad om naar Mij terug te keren. Ik zal Mijn zoektocht verlengen naar de verloren schapen. Ik streef om te wachten tot ze naar Mij terugkeren. >>>>>Reconcile with your CREATOR!

YouTube

Openbaring 5:11-13
Jesaja 9:2
Judas 1:21