Verandering in de Atmosfeer

Rhema Woord
278pikelk – 5 mei 2015
Vrij vertaald

1 Johannes 5:21 NBG Kinderkens, wacht u voor de afgoden.

footprints16x20-DannyHahlbohm

Mijn dochter, laat Mijn beloften los aan Mijn kinderen met oren om te horen en ogen om te zien. Sommigen van Mijn kinderen maken zich nog steeds zorgen dat Ik er niet ben, en niet zal zijn voor hen. Zij proberen de uitkomsten van hun situaties vanzelf te controleren, en wanneer ze dat doen gaan zaken bijna nooit op hun manier. Geef uw levens volledig over aan Mij nu. Laat Mij uw Gids en de wind in uw zeilen zijn. Ik zal u nooit rond sturen. Als u op een storm aanstuurt, zal Ik u of ervan weg of ongedeerd er doorheen brengen.

Zeker, aanvallen zullen komen tegen Mijn gekozen, maar Ik ben uw Manna. Ik ben uw levensonderhoud. U hebt Mij nodig nu, Mijn kinderen, en sommigen van u zijn in wat moeilijke delen van uw reis omdat u aan dingen vasthoudt en faalt ze aan Mij los te laten. Uw trots en eigen wil hebben nog steeds een greep op u. Uw vooropgezette  ideeën van  hoe deze  eindtijd uitspeelt  wilt u niet  opzij leggen, omdat u zo zeker van ze bent geweest voor zo lang.

Open uw geesten nu aan Mijn waarheid, niet de lang aangehouden leerstellingen van mensen. Want veel wordt geopenbaard nu, en als u niet een open geest hebt zult u Mijn instructies voor u missen en zult u worstelen om Mijn wil voor u te vinden. Het neemt tijd om te komen tot de plaats waar Ik ben, het enige dat telt. Het betekent niet dat u moet weglopen van alle relaties en activiteiten van uw wereld. Het betekent wel dat u de dingen moet verlaten waaraan u als afgoden vasthoudt.

Niets, absoluut niets moet vóór Mij geplaatst worden in uw leven. Zolang het goed  met u gaat,  dat  als alles  verwijderd is  van uw leven  en enkel  Ik en  onze relatie overblijft, bent u op de goede weg. Bid, vraag Mij waaraan u boven Mij vasthoudt. Vraag Mij uw afgoden aan te wijzen. Vraag Mij en Ik zal u het beslist tonen. Dan, als u die hebt, vraag Mij voor hulp, geef de dingen over aan Mij en loop weg van de dingen die uw groei vertragen. U bent op een pad die komt aan Mijn eindstreep nu, Mijn geliefden.

Laat los het gewicht van de bagage van het leven dat uw wedloop naar de eindstreep vertraagt. Wanneer u de dingen waaraan u als afgoden vasthoudt verlaat, zult u licht als lucht voelen en zult u niet langer worstelen met een bezwaard hart. Mijn kinderen, Ik hou zoveel van u en Ik toon een ieder van u in Mijn volmaakte  tijd de  dingen  die u moet  weten.  Wees niet  afgunstig of  jaloers  dat anderen verschillend van Mij horen dan u doet. Onze relatie is speciaal en uniek, en Ik heb geen favorieten.

Vraag Mij als er dingen in uw leven zijn die de stroom van Mijn communicatie en gunst  in uw leven  blokkeren.  Ik wil absoluut  het beste voor  al Mijn  kinderen, zonder  een zweem  van twijfel.  Geloof niet  de leugens van  de vijand die  u overtuigen dat Ik u straf, of wil dat u wentelt in pijn en leed om u te vormen – niet te zeggen dat u nooit worstelingen zult hebben – maar als u echt op Mij vertrouwt, gaan de pijlen van de Satan afketsen en zullen ze tijdelijk van aard zijn.

Zijn aanvallen kunnen Mijn wapenrusting dat u bedekt niet penetreren, Mijn kinderen. Loop in die heel belangrijke waarheid. Vertrouw Mijn plan onvoorwaardelijk voor een ieder van u. Verwijder de woorden van vrees en twijfel van uw woordenschat. Het is tijd voor Mijn kinderen om hun geloof in Mij en Mijn bescherming,  voorziening en  gunst ten  volle uit te  oefenen.   Ik zal  u bovennatuurlijk wedergeboren doen worden, Mijn geliefden, onze band versterken, geen ruimte latend voor twijfel wanneer u Mijn moed ontvangt.

Hoe hou Ik van u, Mijn kinderen. Ontvang deze liefde nu. Dit vereist actie. U moet ontvangen, want zonder Mijn liefde zult u niet Mijn vrede en bemoediging ontvangen die zo belangrijk zullen zijn in de komende dagen. Vier het avondmaal met Mij, bid in de Geest voortdurend. Blijf in Mijn Woord en, het belangrijkste, heb elkaar lief, want Mijn liefde is de sleutel. Mijn liefde door u heen verheerlijkt Mij. Verheerlijk Mij, Mijn geliefden. Liefs, Yahshua Ha Mashiach >>>>>Change in the atmosphere

YouTube

Johannes 6:35
1 Korintiërs 10:14
Efeziërs 6:11

Art credit: Danny Hahlbohm. Used with permission.

Advertisements