Vertrouwen op DE DAG VAN HET OORDEEL!!

Rhema Woord
278pikelk – 8 augustus 2015
Vrij vertaald
1 Johannes 4

Deuteronomium 31:6 NBG Weest sterk en moedig, vreest niet en siddert niet voor hen, want de HERE, uw God, zelf gaat met u; Hij zal u niet begeven en u niet verlaten.

Johannes 14:6 NBG Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Dochter, schrijf alsjeblieft Mijn woorden op voor degenen met oren om te horen. Mijn kinderen die Mijn stem horen, houd vast aan Mijn hand nu. Houd vrede met uw toekomst. Weet dat Ik met u zal zijn in elke omstandigheid. U zult vertrouwen op Mijn kracht, niet die van u, wanneer het aankomt op de dingen uit te voeren die Ik voor u gepland heb. Vrees niet dat u niet toegerust bent om te dienen in Mijn leger, want Ik Ben uw Leverancier en Wapendrager. Ik dek uw ruggen, Mijn geliefden.

De vijand komt tegen Mijn kinderen met emoties van vrees en gevoelens van onzekerheid. Onthoud Mijn beloften, Mijn kinderen. Weet dat Ik u nooit zal verlaten of in de steek laten en dat Ik in alle dingen zal voorzien voor degenen die in Mijn eindtijd leger dienen. De vijand zal tegen u komen met leugens, vertellen dat u onwaardig bent en niet toegerust. Zie die leugens voor wat ze zijn. Onthoud, het gaat niet om de uiterlijke verschijning, maar het gaat om kracht. Mijn kracht in uw hart. Uw geloof is sterk, dus laat u niet misleiden.

Sta stevig in de overwinning die Ik voor u gekocht heb. U bent al zegevierend in alle dingen, dus deins niet in vrees of bezorgdheid terug. Bevestig nogmaals Mijn beloften in geloof wanneer u geconfronteerd wordt met enig kwaad. Onthoud, er is niets dat u kunt doen in uw eigen kracht, en begrijp dat Ik u alles wat u nodig hebt vrij zult geven om Mijn koninkrijk te bevorderen. Velen van Mijn kinderen begrijpen hun plaats in Mij niet. Zij strijden niet in vertrouwen vanuit een oogpunt van overwinning.

Wanneer u een strijd vecht dat al gewonnen is en u weet het, is de strijd eigenlijk helemaal geen strijd. Uw vijand is al verslagen, bijgevolg moet u voorwaarts marcheren in deze waarheid en vertrouwen uitstralen. Velen van Mijn kinderen falen om te lopen in Mijn beloften. Ze lopen in hun eigen inzicht en vertrouwen op hun eigen kracht. Ga op deze manier niet verder, Mijn kinderen, want als u dit doet zult u zeker falen. Accepteer geheel Mijn volbrachte werk.

Accepteer geheel dat de nederlaag van de vijand reeds volbracht is en dat het kwaad dat in uw Aarde bestaat eenvoudigweg een luchtspiegeling is. Het is een gevolg van Mijn schepping die de leugens van de vijand gelooft en het kwaad verspreidt door elk facet van uw samenleving. Mijn schepping is beetgenomen, maar binnenkort zullen zij de waarheid uit de eerste hand zien en zullen hun verstand en harten aan Mijn waarheid openen. Deze eindtijd reis zal niet gemakkelijk zijn op velen van Mijn schepping.

Omdat de leugens van de vijand zo diepgeworteld zijn in hun denken, zal het veel vergen om hen van deze matrix waar zij in zijn te overtuigen. Tot op de dag dat Mijn koninkrijk komt zullen er zielen worden gebracht in Mijn licht, en ook zielen wegvallen in de afgrond gelovend de leugens van de vijand en hun zielen overgevend aan een eeuwigheid van duisternis. Ik wens dat niemand van Mijn schepping verloren gaat, want Ik schiep u om van te houden, maar de waan van de vijand is sterk en de gedachten van sommigen die Mij niet kennen zullen bedorven worden.

photo-1446663600271-00db8247d6a0Ik ben de smalle weg en u moet Mij kennen en ontvangen ten einde ontvangen te worden door Mijn Vader. Vertrouw op Mij en de waarheden in Mijn Woord. Loop uit deze wereld en blijf stevig geplant op Mijn pad. Geef uw hart volledig aan Mij. Sta Mijn Heilige Geest toe begrip te brengen in gebieden van verwarring. Ik Ben liefde en vrede, en geen vrees is van Mij. Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach, Jezus Christus van Nazareth. >>>>>Confidence on JUDGEMENT DAY!!

YouTube

Advertisements