HEILIGE GEEST=GOEDE VRUCHT. VLEES=VUILE VODDEN.

Rhema Woord
278pikelk – 13 augustus 2015
Vrij vertaald

Handelingen 1:4-5 NBG 4 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij (zeide Hij) van Mij gehoord hebt. 5 Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.

Handelingen 5:38-39 NBG 38 En nu zeg ik u: Laat u niet in met deze mensen en laat hen geworden; want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden, 39 maar indien het uit God is, zult gij hen niet kunnen vernietigen; het mocht eens blijken, dat gij tegen God strijdt. En zij lieten zich door hem gezeggen,

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op. Velen van Mijn kinderen worden op een dwaalspoor gebracht door leraren van valse doctrine. Deze leraren beginnen om te verwarren en valse lasten op Mijn kudde te leggen. Mijn last is licht, want de juk van de zonde is verbroken. Niet langer zijn Mijn kinderen tot slaaf gemaakt onder de wet van de zonde en de dood, maar zij zijn vrij gezet. Velen gaan door met Mijn waarheid te verduisteren door werken te leren voor de vergeving van de zonde. Dit is verkeerd!

receiving-DannyHahlbohmMijn werk was voltooid in Mijn dood aan het kruis! De enige werken Mijn kinderen moeten doen zijn de werken die Ik hen vóór  zet om te  doen in  Mijn  Heilige Geest,  werken die  Ik zegen, werken die Mijn goede vrucht produceren. Mijn genade is heel zwart en wit. Mijn genade is een gratis geschenk dat ontvangen is, niet verdiend. Ik zie de controversie op de harten van velen van Mijn kinderen. De mensen die een op werken gebaseerde plan van redding prediken zijn wolven.

Ze vertrouwen niet op Mijn waarheid, maar trachten een ernstige misleiding. Wee aan  hen!  De vijand  heeft zijn  hand hierin.  Heb hiervan  geen twijfel.  Deze valse leraren hebben mensen die aan hun redding twijfelen. Ze hebben mensen die leunen op hun eigengerechtigheid en de werken van hun vlees. Geloof Mij, er is niet één rechtvaardig onder u. Mijn gerechtigheid is het enige dat u in Mijn Tegenwoordigheid brengt, niet uw eigengerechtigheid! Uw heiligheid komt door Mij en heeft niets te maken met uw werken.

U bent alleen in staat werken te doen aan Mijn Vader door uw afhankelijkheid van de Heilige Geest,  of elk goed  werk is een  vuile vod!  Uw  ultieme  doel in  Onze relatie is Mij geheel te ontvangen in uw hart waardoor duurzame en echte verandering van uw hart door Mijn Heilige Geest tot stand wordt gebracht. Alles wat u probeert door uw eigen zelf-wil schiet tekort! Uw goede werken zijn vuile vodden aan Mijn Vader, behalve als zij gedaan worden door Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh.

Word niet misleid door deze leraren van ongerechtigheid. Ze nemen uw aandacht af van Mijn volbrachte werk en leidt het juist terug op uzelf. Wee aan hen, want er is niets dat een persoon kan doen om heiligheid te verdienen! Heiligheid is een geschenk! Heiligheid was gekocht door Mij en is aan Mijn kinderen gegeven die het ontvangen! Sommige mensen verkwisten dit cadeau totdat behoudenis alles is wat ze hebben. Anderen ontvangen en bouwen op dit geschenk totdat zij wijngaarden vol van Mijn goede vrucht produceren.

Geen twee harten zijn gelijk. Ik vraag van degenen van de afgedwaalde schapen om  hun  geschenk  niet  te  verkwanselen  en  terug  te  komen  in  Mijn  Tegenwoordigheid zoals de verloren zoon. Alhoewel hij zijn erfenis verkwanselde hield hij niet op een zoon te zijn. Ik vraag om de verloren schapen. Zie, u hebt een Schepper! U hebt een Vader die op u wacht met open armen! Ik wil u Mijn geschenk van redding geven!

Ik wens voor u om Mijn geschenk van het eeuwige leven in de Hemel met de liefde van uw Schepper te ontvangen, in plaats van een eeuwigheid in de Hel met de koning van leugenaars. Alstublieft, ontvang Mijn gratis geschenk van redding en loop weg van de leegte van deze wereld! Er is hier niets waard van uw eeuwigheid met Mij, niets! U bent verantwoordelijk voor het ontvangen van Mijn geschenk. U bent verantwoordelijk om Mij toe te staan u te veranderen.

Als u wegloopt, als u Mijn geschenk negeert, zult u daar zeker spijt van krijgen. Als u probeert in Mijn Tegenwoordigheid te komen met uw zelfbenoemde heiligheid en goede werken, zal Ik blind voor u zijn. Ontvang Mijn plan van redding samen met Mijn Heilige Geest, de Helper die Ik vrij verstrek! Sta Mijn Heilige Geest toe te werken in uw hart om u te cultiveren en te doen groeien tot een nieuwe schepping, iemand die deze wereld achter zich wilt laten, iemand die gedijt op de goede werken te doen die Ik van tevoren heb bereid.

Ontvang Mijn geschenk van redding! Ontvang Mijn Heilige Geest en word heilig door Hem, want alleen door Mijn Heilige Geest kan men echt Mijn geboden houden! Ik hou van u, Mijn kinderen. Yahshua Ha Mashiach >>>>>HOLY SPIRIT = GOOD FRUIT.  FLESH = FILTHY RAGS

YouTube

Art credit: Danny Hahlbohm. Used with permission.