Zoek HEM NU!!

Rhema Woord
278pikelk – 5 augustus 2015
Vrij vertaald

Jesaja 55:6-7 NBG 6 Zoekt de HERE, terwijl Hij Zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is. 7 De goddeloze verlate zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten en hij bekere zich tot de HERE, dan zal Hij Zich over hem ontfermen – en tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

Filippenzen 1:21 NBG Want het leven is mij Christus en het sterven gewin.

Ik ben de grote IK BEN. Ik ben vlak aan uw zijde en zal u nooit verlaten of in de steek laten. Ik hou van Mijn kinderen, en als zij in Mijn waarheid van behoudenis geloven zullen ze niet geroepen worden om Mijn toorn te ondergaan. Ja, Mijn kinderen kunnen lichamelijk sterven, maar dit zal hen alleen tot eeuwige zegen leiden. Ik ben niet boos op Mijn kinderen, maar Ik ben heel boos op de vijand, want  hij duwt het  omhulsel van  het kwaad en  tracht de harten  en geesten  van velen te vangen terwijl de klok aftikt ..3..2..1.

De vijand heeft alles uit de kast getrokken en is alles en nog wat aan het doen om de mensen te misleiden en hen af te houden van het zien van Mijn waarheid. Hij lokt hen met technologie. Hij lokt hen met de zoektocht van de dierbare dollar, en hij lokt hen met alle soorten van seksuele perversie en vermaak. Hij valt de jeugd aan en belooft hen valse vrede en voorspoed. Hij maakt alles over “een goede tijd” zonder gevolgen voor morgen.

Al deze jonge geesten met geen hoop of plan voor een toekomst, omdat hun geesten vernietigd zijn door hem. Hij werkt om de fundamentele uitgangspunt van de mensheid weg te nemen door families te vernietigen  en door het huwelijk te  vernietigen.   De vijand  kwelt de  jeugd  met beloften die  hun geesten  uit de realiteit nemen en vult hen vol met valse hoop. Gebeurtenissen zullen binnenkort plaatsvinden waarvoor Mijn boodschappers voor jaren nu gewaarschuwd hebben.

Ik probeer deze slapende schapen te wekken voordat ze wakker worden, in paniek raken en verspreid worden. Slapende schapen, word wakker aan de tijd waarin u bent! Ik probeer de ongelovigen, hun hoofd begraven in het zand, te waarschuwen. Ze zullen snel vallen en bezwijken aan de plannen van de vijand als zij niet spoedig wakker worden. Mijn boodschappers doen hun best om Mijn waarschuwingen te delen en, belangrijker, de verlorenen en teruggevallenen te vergaderen zodat zij niet aan de vijand en de komende duisternis vallen.

Uw manier van leven zoals het geweest is komt aan een abrupt einde. Niet langer zal er vrede zijn in uw eens grote natie. Niet langer zal er voorspoed in uw eens grote natie zijn. Honger komt. Haat is er. De almachtige dollar waaraan u slaaf bent zal sterven, en u zult slaven worden van een nieuw systeem ontworpen om wie  dan ook te  doden die het  ontvangt.  Alstublieft,  overweeg deze  waarheid! Onderzoek de tijd waarin u leeft! Kijk naar de tekenen rondom u! Kijk naar alle dingen die in één keer samenkomen!

prayerwarrior-DannyHahlbohmVoor zelfs een seconde, zoek Mijn aangezicht, want als u Mij zoekt zult u Mij vinden! Ik hou van Mijn schepping, want de eigenlijke doel dat Ik u schiep was om van u te houden. Geef Mij uw hart en u zult er nooit spijt van krijgen. Ik stierf aan het kruis voor de zonden van de mensheid, voor uw zonden. Ik ontvang u in Mijn koninkrijk en in Mijn hart met open armen, als u maar Mij in uw hart zou ontvangen. Uw Aarde is aan haar laatste reis. De klok tikt ..3..2..1.

Loop weg van de valse beloften van de vijand. Loop weg van de kortstondige geneugten van de zonde die u altijd leeg en meer willen achterlaat. Loop weg van deze wereld en in de liefde, vreugde en veiligheid van Mijn open armen. Zodra Ik uw hart heb zal Ik het nooit laten gaan. Dat beloof Ik u. Kom op deze reis van de eeuwigheid,  en stop met  te leven voor  het moment.   Deze Aarde,  uw leven,  is tijdelijk. U zult op zoek en op zoek gaan en nooit vervulling vinden tot u Mij ontvangt.

U kunt u niet voorstellen wat Ik bereid heb voor u. Deze Aarde is niet waarvoor u geschapen bent, en in plaats van plaats naar plaats te gaan, relatie naar relatie, ervaring naar ervaring om de leegte te vullen, laat Mij de leegte vullen, want Ik ben de enige dat zal werken. Ik ben het enige antwoord. >>>>>Seek HIM NOW!!

YouTube

Art credit: Danny Hahlbohm. Used with permission.