Bepantser!!!

Rhema Woord
278pikelk – 2 augustus 2015
Vrij vertaald

De geestelijke wapenrusting. Efeziërs 6:10-18 NBG 10 Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. 11 Doet de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; 12 want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten. 13 Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.

14 Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheid, 15 de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes; 16 neemt bij dit alles het schild des geloofs ter hand, waarmede gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven; 17 en neemt de helm des heils aan en het zwaard des Geestes, dat is het woord van God. 18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen;

8004317696_27b0db2275_k

Mijn dochter, vertel Mijn kinderen om hun ogen niet van Mij af te nemen nu. De wereld zal u aanzuigen, als u het toelaat. Kijk niet naar rechts of links, want als u dat doet zult u van Mijn pad af en in de wildernis stappen, in de wereld waar nu zelfs meer duisternis en kwaad op de loer liggen. De vijand wil niets liever dan een valstrik instellen en Mijn kinderen overvallen. Loop niet blindelings in zijn strik, Mijn geliefden. Ik smeek Mijn kinderen: Sluit alle deuren naar de vijand en zijn volgelingen. Sta hem niet toe om zich een weg te wrikken, Mijn geliefden. Wees op uw hoede, en sta klaar en beschermd met uw wapenrusting aan.

Ik ben uw bescherming als u Mijn naam aanroept. In Mijn naam is uw vrijheid. In Mijn naam is uw kracht. In Mijn naam is uw bescherming. Als u ooit een gevoel van angst dan ook voelt, spreek Mijn naam uit, Jezus, Yahshua. Ik ben de Zoon van de Allerhoogste, en Mijn volbrachte werk aan het kruis is volledig en volmaakt. U hebt er niets aan toe te voegen. Uw redding en uw eeuwige leven, uw begeleiding, uw bescherming waren allemaal compleet gemaakt met Mijn volbrachte werk. U hebt niets meer nodig dan Mij om u veilig te houden. U hebt niets meer nodig dan een beroep op Mijn naam te doen.

Mijn kinderen, vier vaak het avondmaal met Mij. Sluit alle deuren naar de vijand, met veel aandacht voor wat u uw ogen op instelt en hoort met uw oren. Laat Mijn Heilige Geest u leiden en u uit de duisternis houden. O, Mijn kostbare kinderen, Ik schiep u, en u bent waar Ik wil voor deze plaats in de tijd. Sta Mij toe uw geloof bovenmate te doen groeien en te bouwen op Mijn kracht binnen u. Ik ben uw rust, dus daarom,  wat er ook op uw Aarde komt nu,  rust in Mij.  U moet niet aan Mij twij­felen of een tweede gedachte geven, Mijn kinderen.

Ik ben uw Schepper. Ik ben uw Verlosser. Ik ben uw Vader die van u houdt voorbij uw voor­stel­ling. Ik wil dat u geen kwaad overkomt, dus wanneer dingen beginnen te ontvouwen om u heen, pak Mijn hand en weet dat u onder Mijn hoede van bescherming bent. Ik zal u nooit verlaten of in de steek laten, en alles wat Ik doe en toelaat dient Mijn hoger doel. Klamp u vast aan Mijn hand nu, en laat niet los. >>>>>Armor Up!!!

YouTube

Psalm 5:12-13; 23:1-4
Matteus 3:12; 12:34-35
Johannes 6:35
1 Petrus 3:18; 5:8
Romeinen 10:12-13
Hebreeën 3:18-19, 4:1-2

Photo Credit: Albion Europe Photo Contest 2012 by Soren Niedzilla is licensed under CC BY 2.0