Psalmen 103:2-5 & Rhema Woord

Rhema Woord
278pikelk – 10 juli 2015
Vrij vertaald

Psa.  103:2-5  NBG   2 Loof de HERE,  mijn  ziel, en vergeet niet  een van  zijn weldaden; 3 die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw krankheden geneest, 4 die uw leven verlost van de groeve, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheid, 5 die uw ziel verzadigt met het goede, zodat uw jeugd zich vernieuwt als die van een arend.

7090758467_d5164b900b_k

Mijn dochter, schrijf Mijn woorden op voor Mijn kinderen met oren om te horen. Mijn kinderen, Ik begrijp het kwaad waarmee u geconfronteerd wordt. Ik zie dat uw harten pijn doen en Ik zie uw tranen. Ik begrijp de pijn die u hebt, Mijn geliefden, wanneer uw leven ondersteboven wordt gekeerd met tragedie of wanneer u tekort schiet in uw ver­ant­woor­de­lijk­he­den. Ga er niet alleen mee om, wendt u tot Mij! Velen van Mijn kinderen vergeten dat Ik hier ben. Zij wenden zich niet tot Mij voor  hun steun, zij leggen zich erbij neer en laat de vijand hun grief en frustratie verder intensiveren. Wendt u tot Mij, Mijn geliefden. Waarom vergeet u het?

Vertrouw niet op uw eigen inzicht, want u zult uiteindelijk bezwijken aan de duisternis. De vijand houdt er niets liever van dan wanneer u vertrouwt op uzelf. Dit schept een opening voor hem om u zelfs verder naar beneden te slepen. Naarmate het donkerder wordt, meer en meer onvoorspelbaar, leer dat het niet uitmaakt waarmee u geconfronteerd wordt, u moet leunen op Mij. U leeft op deze Aarde in ongekende tijden. U bent precies waar Ik u hebben wil, Mijn kinderen. Twijfel niet aan Mij en twijfel niet aan Mijn tijdstip. Het is in deze moeilijkheid dat u kracht bouwt, Mijn kinderen, naarmate u leert om meer en meer op Mij te vertrouwen.

U zult zien dat uw kracht en geloof groeien tot nieuwe maten, want Ik zal u nooit laten waar Ik u vond. Sommigen van u zijn nog steeds gevangen in herhalende zonde. Drijf deze demonen dagelijks uit en leg deze dingen aan Mijn voeten! Wentel niet in schuldgevoel en schaamte, want dat dient het doel van de vijand alleen.  Maar vecht terug,  want u bent  zonen en dochters  van een  machtige Koning, en in Mijn Koninkrijk sta Ik alleen licht toe. Floreer in Mijn licht en stoot alle duisternis af door Mijn naam te gebruiken, want u bent niet onderworpen aan de heerser van de lucht. U bent niet onderworpen aan de demonen op uw Aarde, maar u bent van Mij.

Ik kocht en betaalde voor het recht om te heersen over uw hart. Beslis vandaag dat de vijand niet langer meer greep op u zult hebben. U bent van Mij, Mijn kinderen. Blijf weg van de duisternis van deze wereld. Loop weg van de zonde en ontvang de voortdurende hulp van Mijn Heilige Geest, Ruach Ha Kodesh. Loop in Mijn Heilige Geest voortdurend en de zonde zal van u weg vluchten! Denk eraan, Mijn kinderen, Mijn offer te eren door het avondmaal met Mij vaak te vieren, onderscheidende het lichaam. Mijn lichaam dat gegeseld en zelfs verpletterd werd voor u om heelheid te ontvangen. En onderscheid Mijn bloed dat alle zonden bedekt.

Bid in de Geest voortdurend omdat u niet altijd weet wat gebeden moet  worden.  Bedek uzelf,  zelfs voor  het slapen gaan,  met Mijn  wapenrusting zodat de vijand geen kans heeft om binnen te komen. Gebruik dit gereedschap die Ik aanbied om te lopen op Mijn pad, Mijn kinderen. Ik laat u niet onbeschermd, maar u moet proactief gebruik maken van de gereedschap die Ik verstrek. Mijn geliefden, Ik wil niet dat u in pijn loopt. Ik wil niet dat u in verdriet loopt. Ik wens op u geen frustratie. Ik wens op u rust en een gemakkelijke wandel in Mij. In Mij is de sleutel. >>>>>Psalm 103:2-5 & Rhema Word

YouTube

Efeziërs 6:10-18
Handelingen 14:22
Jesaja 48:10; 40:31

Photo credit: It’s a labyrinth by Joris Louwes is licensed under CC BY 2.0

Advertisements